OM REXOR

ReXoR Gruppen idag

ReXoR Gruppen består i dag av 3 Aksjeselskap og 40 ansatte.

-ReXoR AS som er ett "moderselskap" for andre i ReXoR gruppen.
-ReXoR Maskin AS som driver Bemannning innen Maskin & Anleggsvirksomhet. 
-ReXoR Marine AS som driver med Arbeidsdykking, Havnetjenester og  Bemanning innen Onshore/ Offshore.  


Alle selskap er godkjente bemanningsforetak i Arbeidstilsynets registre.

Personalpolitikk

Et grunnleggende behov hos de fleste mennesker er å ha en god arbeidshverdag. 

Hos ReXoR innser vi hvor stort ansvar vi påtar oss når vi ansetter folk – både for den fysiske og psykiske sikkerhet. 

Et mål om “null ulykker” og høy trivsel er for oss en selvfølge, og vi strekker oss daglig etter å oppnå dette ved å ha de høyeste krav til HMS og Kvalitet, samt å ha ryddige og ordentlige arbeidsforhold for våre ansatte. 

Våre ansatte skal trives, fokusere på å utføre jobben sin – ikke bruke energi på å bekymre seg over sin egen sikkerhet, sine ansettelsesforhold eller andre distraksjoner.”