Arbeidsdykking

ReXoR Marine AS er leverandør av arbeidsdykkere i Rogaland.

Fagfeltet er bredt og vi strekker oss langt for å løse de oppgaver og utfordringer vi får.

Dykkerteamet vårt består av 3 mann; dykkerleder, dykker og dykkeassistent. Vi har også alltid 2-veis kommunikasjon med dykkeren.

Nedenfor har vi litt info om noe av det vi ofte gjør, og vi er opptatt av å finne gode løsninger på alle typer oppdrag.

  • Brenning, sveising og kutting
  • Undervanns foto og video
  • Inspeksjon av skrog og kai
  • Kontroll og vedlikehold av undervannsinstallasjoner
  • Søk & Hev -berging
  • Fortøyning og utbedringer av fortøyninger
  • Nondestructive Testing (NDT)
  • Utbedring og reparasjon av kaianlegg
  • Bytte av sink anoder
  • UW-Survey

ReXoR - Best under Press