Havnetjenester

Fortøyning 

ReXoR Marine AS leverer fortøyningstjenester på kaiene til Stavanger Havn. Mekjarvik - Tananger - Stavanger. m.m
Vi fortøyer alle størrelser -  fra små yachter til plattformer/tankbåter. 

Lagring av gods 
Vi tilbyr lagring av gods i våre lokaler på Bekhuskaien i Stavanger Sentrum hvor vi disponerer ca 1000 m2 lager med hyllesystem som tar opptil 8 paller i høyden. 

ISPS
Vi utfører adgangskontroll i henhold til ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security) og påser at kommunikasjonen mellom vakt, PFSO (Port Facility Safety Officer) og SSO (Ship's Safety Officer) fungerer optimalt.
ReXoR Marine AS har også PFSO sertifisert personell for tjenesten om det skulle være ønsket.