ReXoR Marine AS

ReXoR Marine AS ble opprettet i 2015, og har som hensikt å bli en av regionens foretrukne leverandører på arbeidsdykking og On/Off-Shore bemanning. 

Vi skal klare dette ved å levere våre tjenester ut fra et verdibasert utgangspunkt, der løsningorientering basert på høy faglig og teknologisk kompetanse, god service og strenge krav til sikkerhet er kjernen i virksomheten.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en viktig og naturlig del av våre daglige rutiner og ligger i bunnen for alle våre oppdrag.

Vårt arbeidsområde er i all hovedsak på Vestlandet, men vi kan påta oss oppdrag langs hele kysten. 

ReXoR Marines Tjenester:
*Arbeidsdykking
*Bemanning
*Havnetjenester