REXOR MASKIN

Bemanning Maskin & Anlegg

ReXoR Maskin leverer bemanningstjenester innenfor maskin og anleggsbransjen i Rogaland. Vi disponerer medarbeidere med erfaring, kompetanse og arbeidsvilje – nøkkelfaktorer for å lykkes i dagens maskin- og anleggsbransje.

Her er noen av det vi leverer våre oppdragsgivere:

  • Maskinførere
  • Håndmenn
  • Grunnarbeidere
ReXoR AS er et godkjent bemanningsforetak og er registrert i Arbeidstilsynets register.

ReXoR - Best under Press