Arbeidsdykking, ROV og Havnetjenester

Telefon Admin: 51 22 55 60

Telefon Døgnvakt: 99099732

Om 

Rexor Marine AS er ett allsidig firma med 9 medarbeidere, som tilbyr maritime tjenester med hovedfokus på tjenester i og ved vann.

ReXoR - Best under Press! 

Tjenester

ReXoR Marine AS er leverandør av arbeidsdykkere i Stavanger regionen og har dykkerteam som tar oppdrag på kort varsel hele døgnet.

Fagfeltet er bredt og vi strekker oss langt for å løse de oppgaver og utfordringer vi får.

Dykkerteamet vårt består av 3 mann; dykkerleder, dykker og dykkeassistent. Vi bruker stort sett slangedykkerutstyr på våre oppdrag, som gjør at dykkeleder og kunder kan følge med på arbeidet under vann, via et undervannskamera som dykkeren har på hjelmen.                               Vi har også alltid 2-veis kommunikasjon med dykkeren.

Nedenfor har vi litt info om noe av det vi ofte gjør, og vi er opptatt av å finne gode løsninger på alle typer oppdrag.

 • Brenning, sveising og kutting
 • Undervanns foto og video
 • Inspeksjon av skrog og kai
 • Kontroll og vedlikehold av undervannsinstallasjoner
 • Søk & hev -berging
 • Fortøyning og utbedringer av fortøyninger
 • Nondestructive Testing (NDT)
 • Utbedring og reparasjon av kaianlegg
 • Bytte av sink anoder
 • UW-Survey

Ta kontakt for mer info.       

HMS

 Arbeidsdykking og maritime operasjoner innebærer en høy grad av risiko for de ansatte. Gjennom kontinuerlig fokus på HMS og Kvalitetstyring skal ReXoR sikre at vi har rutiner, kompetanse og utstyr for å utføre alle operasjoner på en sikker måte.

 Vi er overbevist om at god opplæring, god intern kommunikasjon og tilfredse medarbeidere skaper grunnlag for kontinuerlig forbedring for den enkelte og for selskapet som helhet.

 Våre HMS mål er:

 • Å unngå alle ulykker
 • Å ha fornøyde medarbeidere og lavt sykefravær
 • Å unngå skader på miljøet rundt oss.

Kvalitetstyring

ReXoR har et kvalitetssystem basert på ISO 9001, og gjør nytte av vår erfaring gjennom distribuerte rutiner og arbeidsbeskrivelser.