Havnetjenester og bemanning i Stavanger regionen

Våre tjenester

Rexor Gruppen består av 3 aksjeselskap og 65 medarbeidere, som med hovedfokus tilbyr drift og bemanningstjenester i og ved vann.

ReXoR - Best under press!

HMS og kvalitetsstyring er sentralt for all vår virksomhet, og vi jobber kontinuerlig for at våre ansatte skal ha en trygg arbeidsdag , og at vi ikke skal ha hendelser som skader miljøet eller omgivelsene våre
Ta kontakt!
Admin: 51 22 55 60

Døgnvakt: 99 09 97 32

HMS

KVALITET

Maritime operasjoner innebærer en høy grad av risiko for de ansatte. Gjennom kontinuerlig fokus på HMS og Kvalitetstyring skal ReXoR sikre at vi har rutiner, kompetanse og utstyr for å utføre alle operasjoner på en sikker måte. Vi er overbevist om at god opplæring, god intern kommunikasjon og tilfredse medarbeidere skaper grunnlag for kontinuerlig forbedring for den enkelte og for selskapet som helhet.

Våre HMS mål er:
  • Å unngå alle ulykker
  • Å ha fornøyde medarbeidere og lavt sykefravær
  • Å unngå skader på miljøet rundt oss
ReXoR skal gjennom tålmodig og målrettet arbeid tilføre våre kunder merverdi gjennom vår deltakelse.Vi benytter ett kvalitetssystem basert på ISO 9001, og gjør nytte av vår erfaring gjennom distribuerte rutiner og arbeidsbeskrivelser.

ReXoR sitt kvalitetsystem blir kontinuerlig oppdatert for å sikre best mulig kvalitet på alt vi utfører. Vi jobber tett med våre kunder og leverandører for å sikre og forbedre kvaliteten på alle arbeidsoperasjoner.

ReXoR arbeider etter prinsippet om ’kontinuerlig forbedring’, og alle kvalitetsmål skal være målbare, og skal kunne verifiseres. Rapportering av uønskede hendelser og tilløp samt avvikshåndtering er viktige elementer i vårt arbeid.