Arbeidsdykking, Bemanning og Havnetjenester

Telefon Admin: 51 22 55 60

Telefon Døgnvakt: 99 09 97 32

Velkommen til ReXoR

Rexor Gruppen består av 3 aksjeselskap og 40 medarbeidere, som med hovedfokus tilbyr maritime tjenester i og ved vann.

ReXoR - Best under Press! 

HMS og kvalitetsstyring er sentralt for all vår virksomhet, og vi jobber kontinuerlig for at våre ansatte skal ha en trygg arbeidsdag, og at vi ikke skal ha hendelser som skader miljøet eller omgivelsene våre.

Våre Tjenester

Arbeidsdykking

ReXoR Gruppen er leverandør av arbeidsdykkere i Stavanger regionen og har dykkerteam som tar oppdrag på kort varsel.

Fagfeltet er bredt og vi strekker oss langt for å løse de oppgaver og utfordringer vi får. 

Les mer om Arbeidsdykking

Bemanning 

ReXoRs bemanningsvirksomhet har vokst i rask takt, og leverer idag personell til flere store aktører innen onshore virksomhet og bygg&anlegg i Rogaland. Trenger dere erfarne truckførere, baseoperatører eller servicepersonell så har ReXoR rett personell til dere. Vi kan også levere Offshore personell. 

Vi arbeider både med midlertidige behov og lengre heltidsoppdrag. 

Vi innleder gjerne med et fysisk møte for å fortelle mer om våre muligheter til å hjelpe dere. 

Les mer om Bemanning

Havnetjenester 

ReXoRs egne havnetjenester består av: 

*Fortøyning på Stavanger Havn sine kaianlegg
*Lagring av gods i vårt lager på Bekhuskaien - Sentrum
*ISPS vakthold

Les mer om Havnetjenester