Om ReXoR

ReXor Gruppen idag

Personalpolitikk

Et grunnleggende behov hos de fleste mennesker er å ha en god arbeidshverdag.

Hos ReXoR innser vi hvor stort ansvar vi påtar oss når vi ansetter folk – både for den fysiske og psykiske sikkerhet.

Et mål om “null ulykker” og høy trivsel er for oss en selvfølge, og vi strekker oss daglig etter å oppnå dette ved å ha de høyeste krav til HMS og Kvalitet, samt å ha ryddige og ordentlige arbeidsforhold for våre ansatte.

Våre ansatte skal trives, fokusere på å utføre jobben sin – ikke bruke energi på å bekymre seg over sin egen sikkerhet, sine ansettelsesforhold eller andre distraksjoner.
ReXoR Gruppen består i dag av 3 Aksjeselskap og 40 ansatte.

- ReXoR AS, som er ett "moderselskap" for andre i ReXoR gruppen.

- ReXoR Maskin AS, som driver Bemannning innen Maskin & Anleggsvirksomhet.

- ReXoR Marine AS, som driver med Havnetjenester og  Bemanning innen Onshore/ Offshore.  

Alle selskap er godkjente bemanningsforetak i Arbeidstilsynets registre.
Ta kontakt i dag for ett uforpliktende møte og tilbud.

HER ER NOEN AV VÅRE KUNDER:

ReXoR - Best under press!

HMS og kvalitetsstyring er sentralt for all vår virksomhet, og vi jobber kontinuerlig for at våre ansatte skal ha en trygg arbeidsdag , og at vi ikke skal ha hendelser som skader miljøet eller omgivelsene våre
Ta kontakt!
Admin: 51 22 55 60

Døgnvakt: 99 09 97 32