Maskin og anlegg

ReXoR Marine har siden 2015 levert bemanning innen Maritime yrker.

ReXoR Marine AS er et godkjent bemanningsforetak og er registrert i Arbeidstilsynets register.
  • Maskinførere
  • Håndmenn
  • Grunnarbeidere
ReXoR Maskin leverer bemanningstjenester innenfor maskin og anleggsbransjen i Rogaland. Vi disponerer medarbeidere med erfaring, kompetanse og arbeidsvilje – nøkkelfaktorer for å lykkes i dagens maskin- og anleggsbransje.

Her er noen av det vi leverer våre oppdragsgivere:
Ta kontakt i dag for ett uforpliktende møte og tilbud.

ReXoR - Best under press!

HMS og kvalitetsstyring er sentralt for all vår virksomhet, og vi jobber kontinuerlig for at våre ansatte skal ha en trygg arbeidsdag , og at vi ikke skal ha hendelser som skader miljøet eller omgivelsene våre
Ta kontakt!
Admin: 51 22 55 60

Døgnvakt: 99 09 97 32